Belgelendirme

Avrupa Birliği tarafından düzenlenen ve Türkiye Cumhuriyetinin de kabul edip uygulamakta olduğu, ürünlerin AB üye ülkelerinde serbest dolaşımını sağlayan yönetmeliklere uygunluk işareti olan CE İşareti, ürünlerin ilgili yönetmeliklerde detaylandırılan Temel Sağlık ve Güvenlik Kurallarına uygunluğunu belirten işarettir.

Ürünlerin piyasaya arzından sorumlu üretici ve/veya dağıtıcılar ilgili yönetmeliklerde belirtilen uygunluk değerlendirme metotlarından birini tercih ederek ürünlere CE işaretinin iliştirilmesini sağlamakla yükümlüdürler.

D KARE; T.C. SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI TARAFINDAN 2528 ONAYLANMIŞ KURULUŞ KİMLİK NUMARASI İLE 2014/33/AB ASANSÖR YÖNETMELİĞİ KAPSAMINDA ONAYLANMIŞ KURULUŞ OLARAK GÖREVLENDİRİLMİŞTİR.