PERİYODİK KONTROLLER

25.04.2012 tarihinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımız tarafından İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği yayınlanmıştır. Bu Yönetmeliğin amacı, işyerinde iş ekipmanlarının kullanımı ile ilgili sağlık ve güvenlik yönünden uyulması gerekli asgari şartları belirlemektir. Yönetmeliğe göre iş ekipmanlarının periyodik kontrolleri, ilgili ulusal ve uluslararası standartlarda belirlenen aralıklarda ve kriterlerde, imalatçı verileri ile fen ve tekniğin gereklilikleri dikkate alınarak yapılmalıdır.

İş ekipmanı: İşin yapılmasında kullanılan herhangi bir makine, alet, tesis ve tesisat olarak, Periyodik kontrol: İş ekipmanlarının, bu Yönetmelikte öngörülen aralıklarda ve belirtilen yöntemlere uygun olarak, yetkili kişilerce yapılan muayene, deney ve test faaliyetleri olarak, tanımlanmıştır.

Bu tanıma göre aşağıdaki iş ekipmanları için yönetmelikte belirtilen sıklıkta periyodik kontrol gerekmektedir.

  • Kaldırma ve/veya iletme araçları
  • Asansör (İnsan ve Yük Taşıyan)
  • Yürüyen merdiven ve yürüyen bant
  • İstif Makinesi (forklift, transpalet, lift)
  • Yapı İskeleleri

TÜRK AKREDİTASYON KURUMU TARAFINDAN AB-0211-M AKREDİTASYON NUMARASI AKREDİTE EDİLEN D KARE AŞAĞIDA BELİRTİLEN İŞ EKİPMANLARININ PERİYODİK KONTROLÜNDE AKTİF OLARAK FAALİYETLERİNİ SÜRDÜRMEKTEDİR.

  • Yürüyen merdiven