GÖZETİM

Teknik gözetim, bir ürünün şartlara uygun olarak temin edildiğinin ve/veya çalıştığının, uzman üçüncü bir göz tarafından kontrol edilmesi, onaylanması ve raporlanması hizmetidir.

D KARE, uzman teknik personelimiz ile ürün ve ekipmanların, satınalma, üretim, paketleme, sevkiyat, işletme ve bakım aşamalarında " teknik gözetim ve periyodik kontrol hizmetlerini sunmaktadır.

Satınalma Gözetimleri :

Ekipman üreticisi ön-kalifikasyon gözetimi, satınalınan ekipmanların imalat, fonksiyon testi ve sevkiyat gözetimi vb.,

Şantiye Gözetimleri :

Şantiye çalışmalarında, üst yapı inşaat, mekanik ve elektrik montaj, kaynaklı imalat faaliyetleri gözetimi,

İhracat Gözetimleri :

Sevkiyat öncesinde ihracat yapılacak ülkenin koymuş olduğu şart ve standartlara uygunluk ve sertifikaların sağlanması,

Yükleme ve Boşaltma Gözetimleri :

Satın alımı gerçekleştirilen ekipmanların sevkiyat öncesi yüklemesi ve sevkiyat sonrası boşaltılması esnasındaki gözetimler,

Proje Hızlandırma :

Üretim toplantıları, program ya da kritik yol ağlarının kurulması, mühendislik izleme, alt yükleniciler, üretim, test, belgeleri teslim kabulü/ onayı süreçlerinin takibi ve kontrolü