KALİTE POLİTİKAMIZ

  • Tüm faaliyetlerinde etik değerlere, tarafsızlık ve gizlilik ilkelerine bağlı kalacağını,
  • Başvuruda bulunanlara karşı, prosedürlerine uygun olark ayrımcı olmadan eşit şartlarda hizmet vereceğini,
  • Hizmetlerini yetkin çalışanları ile, ulusal ve uluslararası mevzuat ve standartlara uygun olarak gerçekleştireceğini,
  • Tüm çalışanlarının, kendi yetkinliklerini sektörel gelişmeler ışığında sürekli gelişmelerini sağlamayı ve çalışanların tam katılımı ile süreç odaklı bir yönetim sisteminin sürdürülmesini sağlayacağını,
  • Süreçlerinin etkinliğini; ilgili standart, mevzuat şartları doğrultusunda ölçerek sürekli iyileştireceğini,
  • Hizmetlerinde insan sağlığını ön planda tutarken, çevre güvenliğini gözeteceğini,
  • Çalışanlarının güvenli bir şekilde çalışmasını sağlamak için iş sağlığı ve güvenliği bilincini sürekli yüksek tutacağını, gerekli iş sağlığı ve güvenliği önlemlerini alacağını,

üst yönetimi olarak taahhüt eder.

Genel Müdür
Selcan GÖRMÜŞ